Kultúra Politika Sport Gyerek
Vélemény Vas Választás Archívum
   
OKTATÁS
Könyvmolyok versengése
A könyv világnapjához kapcsolódóan már több éve rendezik meg a debreceni József Attila Általános iskolában a Jonatán könyvmoly-galaxis akadályversenyt.
 

 
   
OKTATÁS
Povolnys sikerek
Sikeresen szerepeltek a Povolny Ferenc Szakképző Iskola diákjai az idei Szakma Kiváló Tanulója Versenyen.
 

 
   
OKTATÁS
Tóth Árpád emlékére
A debreceni gimnázium diákjai Aradon vettek részt szavalóversenyen.  

 
   
OKTATÁS
Övék volt a ház
Diákönkormányzati nappal köszöntötték a tavaszt április végén a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói. 
 
   
OKTATÁS
Modern táncok
A debreceni Csapókerti Általános Iskola másodszor rendezett megyei moderntánc-versenyt.
 

 
   
OKTATÁS
Jöttek, láttak…

Eredményesen szerepeltek a Gábor Dénes középiskola diákjai a különböző szakmai versenyeken.

 

 
   
OKTATÁS
Közös versmondás
A Petőfi Sándor Általános Iskola alsósai szavaltak a Verslánc rendezvényen. 
 
   
OKTATÁS
A költészet napján
A József Attila Általános Iskola minden évben megünnepli a költészet napját, az iskola névadójának születésnapját.
 

 
   
OKTATÁS
Egészség- és környezetvédelmi nap
A Gábor Dénes Szakközépiskolában a hagyományokat folytatva idén is megrendezték az Egészség-napot, amelyet azonban most kicsit kibővítettek.
 

 
   
OKTATÁS
Nyelvi akadályverseny
A debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola tizenharmadik alkalommal rendezte meg német és angol nyelvi versenyeit.
 

 
DEOL > Életmód > Oktatás
  Tehetséggondozás határok nélkül
 
Dávid Orsolya | 2008. november 05., 10:19
 
A társadalom elemi érdeke, hogy ne hagyjuk elkallódni tehetséges fiataljainkat – éljenek akár a legkisebb magyar falvakban vagy nagyvárosaink valamelyikében. Az esélyegyenlőség megteremtésének jegyében vállalkozott a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács arra, hogy az országot behálózó tehetségpontokat hozzon létre. E tevékenység jelentőségéről és a nehézségekről is kérdeztük Csermely Péter professzort, a tanács elnökét.
 
– Hogyan definiálhatjuk a tehetséget?
 
– A tehetségnek négy fő összetevőjét különböztethetjük meg. A tehetséget jellemző általános tulajdonságok között található az az intellektus, amelyet sokszor a tehetség egészével szoktak – helytelenül – azonosítani, de ide tartozik a probléma felismerésének, és újrafogalmazásának a képessége és a memória is. A tehetség speciális vonásait legalább hatvanféle tehetségfajta árnyalja. A tantárgyakkal kapcsolatos tehetségek mellett, nemcsak a művészetek és a sport tehetségfajtái, hanem a vállalkozói, sőt a spirituális képesség is a tehetség része lehet. A harmadik összetevő a kreativitás, a negyedik, és sokszor a legfontosabb része a motiváció, a lelki fejlettség. Ha e négy fajta tehetségből akár csak egy is teljesen hiányzik, akkor a többi sem tud fejlődni. Ezért kivételesen fontos mindegyik terület kellő fejlesztése, hogy ne húzzák vissza a többit.
 
– Milyen nehézségekbe ütközik a tehetségek felismerése, felkarolása, gondozása?
 
– A tehetség nagyon sokszor kezelhetetlen kivételként, devianciaként jelentkezik. Ráadásul a tehetségek közül a legtöbben csupán ígéretek. Esetükben a tehetség rejtett, és sokszor nem jelentkezik a felszínen. Az ilyen gyerekek felkarolása során nagyon sokszor nem elegendő az a szakértelem, amely a speciális tehetségfajtában az iskola, a tanár rendelkezésére áll. Ma Magyarországon a kapcsolati hálózatok szétszakadtak, ami igen sokszor a megfelelő segítség megtalálását (a szomszéd városban, vagy az ország másik végében) nagyon nehézzé teszi. A tehetségek segítésében nagyon kell ügyelni arra, hogy sem a tehetséget ne terheljük meg annak ódiumával, hogy ő „zseni”, sem a többieket azzal, hogy ők „tehetségtelenek”, mert ennek egyike sem igaz. Mindenki lehet tehetséges, és ennek számos fajtáját előhívó körülmények akár a nyugdíjba vonulás pillanatában is jelentkezhetnek.
 
– Mely programokkal célozza ezt a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács?
 
– A tanács által kidolgozott Integrált Tehetségsegítő Program minden magyar tehetségsegítő kezdeményezést közös hálózatba akar szervezni a Kárpát-medencében. A legjobb hazai kezdeményezések elterjesztésével, a legjobb európai tapasztalatok okos adaptálásával, képzésekkel, tehetségnapok megrendezésével, a helyi erőket összefogó Tehetségsegítő Tanácsok létrehívásával kívánjuk az oktatási rendszert és a társadalmat tehetségbarátibbá tenni. A program kiemelt eleme a Tehetségpontok egymást segítő (és központi programok által is segített) rendszerének megalakítása. Épp ezeknek a működése volt egy, a közelmúltban Debrecenben megrendezett konferencia témája. Bármelyik iskola, önkormányzat vagy éppen civil szerveződés lehet Tehetségpont, ha vállalja a működés feltételeit. Ha valaki Tehetségpontot szeretne létrehozni vagy szervezni, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács honlapján olvashat a részletekről és kaphat információkat a teendőkről.
 
– Miként lehet elősegíteni azt, hogy egyenlő esélyekkel induljon egy tehetséges, ám szegény családból származó, falun nevelkedő gyermek és egy nagyvárosban élő, jómódú csemete?
 
– Ezt a célt szolgálják az Arany János Tehetséggondozó Program, az Útravaló Program és számos civil kezdeményezés, így a Csányi Alapítvány és a Demján Sándor Alapítvány nyírségi regionális programjai is. A most induló újdonságok közül a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést a Tehetségpontok hálózata fogja a legjobban segíteni. Ott jelentkezhet a tehetséges fiatal (vagy szülei, tanárja, ismerőse), aki útbaigazítást kap, hogy az ő speciális és egyedi helyzetében, milyen segítség a legmegfelelőbb. Először mindenki viszonylag csekély mértékű támogatást kap, ami annak függvényében erősödik, mennyire halad előre az egyén tehetsége kibontakoztatásában. Ez így igazságos és méltányos. Emellett olyan programokat tervezünk, amelyek a létező, és jól működő tehetséggondozó kezdeményezésekbe való belépést teszik zökkenőmentessé azok számára, akik anyagi gondokkal küzdenek, vagy bármilyen kulturális sajátosság miatt speciális kezelésmódot igényelnek. Ezekben az esetekben a családdal, a szülőkkel való együttműködés sokszor az a kulcs, amelyik a megoldáshoz, a tehetséges fiatal megfelelő segítéséhez elvezet.
 
– Véleményem szerint nagyon sok múlik az iskolán, a gyerekekre figyelő pedagógusokon. Hogyan lehet azt elérni, hogy a kiemelkedő intellektusú, de esetenként kevésbe alkalmazkodó és szocializált gyerekek ne kallódjanak el, illetve ne tegyék rájuk gondolkodás nélkül a hiperaktív, kezelhetetlen címkét?
 
– Valóban, a hiperaktív gyermekben nagyon sokszor a kreatív energia az, amelyik kielégítetlenül marad, és keresi a kitörési lehetőséget időnként olyan formában is, amelyik már nem tolerálható. Itt el szeretnék oszlatni egy tévhitet. A magyar oktatásügy nem azért nem tehetségbarát, mert nem tolerálja a kreativitást. Persze vannak olyan esetek amelyekben a kreativitás nem elviselhető. Gondoljunk csak egy olyan kreatív taxisofőrre, aki a városban ide-oda furikázva vinne bennünket órákon keresztül a kívánt célállomásra. Arról a kreatív sebészről ne is beszéljünk, amelyik a hasunkat kedves, népi hímzésre emlékeztető kanyarításokkal farigcsálná össze-vissza, csak hogy egyedi és emlékezetes legyen. A közösség oktatását is tönkreteheti egy-egy hiperaktív, kreatív gyerek. Azonban ebben az esetben nem a kreatív energia megtiltása, elfojtása, hanem átcsatornázása az, amelyik célra vezet. Ezt az átfordítást nem tudja megoldani a magyar iskolák többsége. Persze a hiperaktív gyermeknek külön feladányt kiagyalni – különösen, ha igen értelmes – nem egyszerű feladat. A tehetséges diák segítését csak a tehetséges pedagógus tudja megoldani. De ez a folyamat önfejlesztő, ugyanis kevés alkalmasabb tanárképzést lehet kitalálni annál, semmint ha a Jóisten egy igazán tehetséges gyermeket vezérel az osztályunkba. Tanári pályám legszebb pillanatai kötődnek az ilyen diákokhoz. Akár több évvel is „megfiatalíthatják” azt a tanárt, aki különlegességüket nem akadálynak, hanem saját magát is fejlesztő lehetőségnek kezeli. Ilyen tehetségbarát társadalom kialakításán fáradozunk, és várunk minél több embert a közös munkálkodásra, hiszen ebből mindannyiunknak csak haszna származik.
 
 
Kapcsolódó link:


 
 
Értékelje a cikket 1-től 5-ig:
A cikk osztályzata az eddigi szavazatok alapján:
3.70
 
 
 A cikk nyomtatása   |   A cikk küldése E-mailben

 

| << Vissza a főoldalra | << Vissza a rovatoldalra |
 
 
| Impresszum | Médiaajánlat |

Az oldal generálása 0,10054397583008 másodpercig tartott.