Kultúra Sport Életmód Gyerek
Vélemény Vas Választás Archívum
   
PARLAMENT
Nincs pénz a veszély elhárítására
Tóth Gábor, a Fidesz képviselője, november 16-án kérdést tett fel a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek: „Mikor lesz végre körforgalom a Bag-Domony útkereszteződésben?” címmel. Oláh Lajos államtitkár válaszában elmondta: „A második félévtől a gazdasági és pénzügyi válság kezelése azonban jelentősen lecsökkentette a költségvetés mozgásterét. Kénytelenek voltunk a balesetveszélyes csomópontok átépítésére korábban indított programunkat felfüggeszteni.” 

 
   
PARLAMENT
Jogharmonizációs kötelezettség
A légi közlekedési törvény módosításáról szóló javaslat általános vitájában november 11-én a napirendi pont előadója Oláh Lajos államtitkár, az MSZP hajdú-bihari listáján Országházba került képviselője volt. Mint elmondta: „a légi közlekedésről szóló törvény módosításával alapvetően nemzetközi és jogharmonizációs kötelezettségünknek teszünk eleget.” 

 
   
PARLAMENT
Elmaradt kötbér és határidőcsúszás
Csontos János, az MSZP képviselője, november 9-én azonnali kérdést tett fel a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek: „Haverok zsebébe csúszott a pénz a püspökladányi gyűjtőút-beruházásból?” címmel. Varju László államtitkár válaszában kifejtette: „a vonatkozó dokumentumokat a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnak átadtuk, és ennek megfelelően az eljárás megkezdődött.” 

 
   
PARLAMENT
Mit ér az ember, ha vidéki?
Vígh Ilona, a Fidesz képviselője, november 30-án kérdést tett fel a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterhez: „Határtalan falurombolás a határon, avagy mit ér az ember, ha vidéki, de nem termel nyereséget?” címmel.
 

 
   
PARLAMENT
Veszélyben a magyar gázellátás?
Herényi Károly, független képviselő, november 7-én interpellálta a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert: „Kinek az érdeke?” címmel azt kérdezte: „Mit tesz a kormány, hogy a magyar gázpiac biztonságos ellátása ne kerüljön veszélybe?”.
 

 
   
PARLAMENT
Szakmai követelmények – háttérben
A közoktatási törvény módosításáról szóló javaslat általános vitájában szólalt fel november 2-án Pósán László. A Fidesz debreceni képviselője kitért arra, hogy „amíg normatív finanszírozás működik, és a felsőoktatási intézmények abban érdekeltek, hogy minél több hallgatót benntartsanak a rendszerben, mindaddig komoly szakmai követelményeket nehéz lesz érvényesíteni.” 

 
   
PARLAMENT
Mit ér a hároméves alapképzés?
A felsőoktatási törvény módosításáról szóló javaslat általános vitájában szólalt fel november 2-án Pósán László. A Fidesz debreceni képviselője elmondta: „nem tudjuk megmondani a hallgatóknak, hogy aki egy hároméves alapképzést elvégez, azt a végzettséget bizonyító okirat milyen szakképesítésre jogosítja fel.” 

 
DEOL > Politika > Parlament
  Veszélyben a magyar gázellátás?
 
D. Á. | 2010. január 28., 10:41
 
Herényi Károly, független képviselő, november 7-én interpellálta a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert: „Kinek az érdeke?” címmel azt kérdezte: „Mit tesz a kormány, hogy a magyar gázpiac biztonságos ellátása ne kerüljön veszélybe?”. Oláh Lajos államtitkár válaszában kifejtette: „Az Országgyűlésnek, a kormánynak, továbbá a hatósági feladatokat ellátó Magyar Energia Hivatalnak közös feladata, hogy olyan jogszabályi környezetet alakítson ki, amely megfelelő módon lehetőséget ad az esetleges veszélyek kiküszöbölésére.”
 
HERÉNYI KÁROLY (független): Tisztelt Államtitkár Úr! Kinek az érdeke, hogy néhány hónappal a választások előtt zavart okozzon a magyar gázpiacon, bizonytalanságot szítson a magyar gázellátásban? Kinek az érdeke, hogy a hazai gázellátás 20 százalékát, mintegy évi 3 milliárd köbméter földgázt értékesítő cég piaci részesedését elbirtokolja vagy tulajdonrészt szerezzen benne? A zavar biztosan nem lehet célja annak a mintegy 150 ezer lakossági fogyasztónak, akik a szabadpiaci verseny eredményeként közel 10 százalékkal olcsóbban jutnak gázhoz.
 
A zavar biztosan nem lehet célja annak az 5 ezer kis- és középvállalkozásnak, a 400 nagyfogyasztónak, a 32 városi fűtőműnek, a 250 önkormányzati intézménynek, amelyek az Emfesztől vásárolják a gázt. Talán a konkurenseket zavarja az olcsóbb gáz megjelenése a piacon? Az olcsóbb gáz a gázkereskedelem liberalizálását megteremtő törvénynek köszönhető, amit mi, az Országgyűlés fogadtunk el. Talán az orosz-ukrán gázvita zavaros viszonyait akarják valakik a fogyasztók rovására kihasználni? Az eddigi vitákban mindenről szó esett, csak a fogyasztók érdekeiről nem.
 
Sajtóhírek szerint az ukrán-orosz alvilági kapcsolatrendszertől szabadulni akaró, a magyar bíróság szerint törvényesen eljáró vezérigazgató politikai nyomásra került rövid időre előzetes letartóztatásba. Úgy tűnik, kísért a múlt, és összeér a jelennel. Az ügy szereplői között a múltból előbukkan az MSZMP egykori kulturális miniszterhelyettese, a titkosszolgálatok kulturális tudora, Knopp András. A rendszerváltás után rejtélyes orosz kereskedelmi ügyletei vagy a német Reemtsma céggel való kapcsolata híresítette el.
 
Indított-e bírósági eljárást Veres János az Emfesz vezérigazgatója ellen, aki azt állította, a volt pénzügyminiszternek köze volt letartóztatásához? Ha ez így volt, akkor ez nemcsak a kormány, nemcsak az MSZP, hanem az egész ország megítélését rontja. Szükséges, hogy ilyen eljárás meginduljon.
 
Miniszter úr! Mit tesz a kormány, hogy a magyar gázpiac biztonságos ellátása ne kerüljön veszélybe? Mit tesz a kormány, hogy a gázpiacot 20 százalékban ellátó cég működése ne kerüljön veszélybe, és mit tesz a kormány, hogy a gázpiaci liberalizáció teremtette árverseny eredményeként a fogyasztók jelentős része olcsóbban jusson gázenergiához?
 
Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Oláh Lajos államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!
 
DR. OLÁH LAJOS közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Amint azt két héttel ezelőtt a miniszter úr egy hasonló tárgyú azonnali kérdésre reagálva elmondta, az Emfesz ez idáig minden egyes szállítási kötelezettségét teljesítette. Jelenleg nem látunk olyan tényezőket, amelyek miatt bármilyen rendkívüli intézkedést kellene tenni.
 
Ugyanakkor az is köztudott, hogy a társaság tulajdonosi körében történt változásokkal kapcsolatos kérdések jogi hátterét bírósági eljárás keretében vizsgálják. A képviselő úr interpellációja tele van találgatásokkal, sajtóhírekre való hivatkozással, amelyeket az említett bírósági eljárás feltehetően tisztáz majd. Mivel folyamatban levő nyomozásról van szó, nem tartom célszerűnek, hogy bármiféle találgatásba bocsátkozzunk. Ugyanúgy nem gondolom, hogy az energetikáért felelős miniszternek, államtitkárnak kellene válaszolnia a képviselő úr azon kérdésére, hogy a korábbi pénzügyminiszter úrnak köze volt-e az Emfesz vezérigazgatójának letartóztatásához, vagy sem. Én személyesen nem hiszem, hogy bármilyen alapja lehet a dolognak.
 
A földgázpiac megnyitása helyes döntés volt, amelynek előnyeit a versenypiaci kereskedők ügyfeleként több mint 100 ezer lakossági fogyasztó és jelentős számú kis-, közép- és nagyvállalkozás élvezi. A verseny további pozitív hatásaként értékelhető, hogy több hagyományos piaci szereplő is kedvezményeket ajánl fogyasztóinak.
 
Az Országgyűlésnek, a kormánynak, továbbá a hatósági feladatokat ellátó Magyar Energia Hivatalnak közös feladata, hogy olyan jogszabályi környezetet alakítson ki, amely biztosítja a verseny érvényesülését, ugyanakkor megfelelő módon lehetőséget ad az esetleges veszélyek kiküszöbölésére. Ilyen lehet például az év elején bekövetkezett importszállítások megszakadása, amelyet Magyarország a térség országaihoz képest a legkisebb veszteséggel vészelt át. Mindez a megfelelő szabályozási és műszaki felkészülésnek volt köszönhető.
 
Piaci körülmények között nem zárható ki, hogy egy engedélyes működése ellehetetlenüljön. Ezen kockázat kiszűrése érdekében a Magyar Energia Hivatal folyamatosan nyomon követi az engedélyesek tevékenységét. További biztosíték, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi törvény lehetőséget nyújt egy esetlegesen előálló ilyen jellegű zavar kezelésére.
 
Kérem a képviselő urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ. Parancsoljon!
 
HERÉNYI KÁROLY (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Sajnos nem áll módomban elfogadni a válaszát. Nem áll módomban elfogadni azért, mert a kormány felelőssége a gázellátás biztonságára vonatkozóan sokkal nagyobb, mint ahogy ön ezt a válaszában jelezte.
 
Itt nem kis dologról van szó. A magyar gázpiac 20 százalékának működése került veszélyeztetett helyzetbe, ami – ahogy mondtam – 150 ezer kisfogyasztót, cégeket, nagy cégeket, önkormányzatokat érint. Sokkal alaposabb eljárást és sokkal komolyabb hozzáállást várnék a kormánytól, hogy a dolog hátterét tisztázza. Ha a tulajdonosi háttér tisztázatlansága megoldatlan, akkor a kormánynak megvan az eszközrendszere és a lehetősége arra, hogy minden lépést megtegyen ennek a kérdésnek a tisztázására és ezzel a gázellátás biztonságáért, ami alkotmányos kötelezettsége, hogy ezt biztosítsa, a kormány megtegye. Úgy látom, ezt nem tették meg, ezért a választ nem fogadom el.
 
Köszönöm szépen. (Szórványos taps a függetlenek soraiból.)
 
(14.40)
 
ELNÖK: A képviselő úr a választ nem fogadta el, ezért kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a választ. (Szavazás.)
 
Az Országgyűlés 170 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett a választ elfogadta.
 
Kapcsolódó linkek:


 
 
 
 
 A cikk nyomtatása   |   A cikk küldése E-mailben

 

| << Vissza a főoldalra | << Vissza a rovatoldalra |
 
 
| Impresszum | Médiaajánlat |

Az oldal generálása 0,0081980228424072 másodpercig tartott.