Kultúra Sport Életmód Gyerek
Vélemény Vas Választás Archívum
   
PARLAMENT
Nincs pénz a veszély elhárítására
Tóth Gábor, a Fidesz képviselője, november 16-án kérdést tett fel a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek: „Mikor lesz végre körforgalom a Bag-Domony útkereszteződésben?” címmel. Oláh Lajos államtitkár válaszában elmondta: „A második félévtől a gazdasági és pénzügyi válság kezelése azonban jelentősen lecsökkentette a költségvetés mozgásterét. Kénytelenek voltunk a balesetveszélyes csomópontok átépítésére korábban indított programunkat felfüggeszteni.” 

 
   
PARLAMENT
Jogharmonizációs kötelezettség
A légi közlekedési törvény módosításáról szóló javaslat általános vitájában november 11-én a napirendi pont előadója Oláh Lajos államtitkár, az MSZP hajdú-bihari listáján Országházba került képviselője volt. Mint elmondta: „a légi közlekedésről szóló törvény módosításával alapvetően nemzetközi és jogharmonizációs kötelezettségünknek teszünk eleget.” 

 
   
PARLAMENT
Elmaradt kötbér és határidőcsúszás
Csontos János, az MSZP képviselője, november 9-én azonnali kérdést tett fel a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek: „Haverok zsebébe csúszott a pénz a püspökladányi gyűjtőút-beruházásból?” címmel. Varju László államtitkár válaszában kifejtette: „a vonatkozó dokumentumokat a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnak átadtuk, és ennek megfelelően az eljárás megkezdődött.” 

 
   
PARLAMENT
Mit ér az ember, ha vidéki?
Vígh Ilona, a Fidesz képviselője, november 30-án kérdést tett fel a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterhez: „Határtalan falurombolás a határon, avagy mit ér az ember, ha vidéki, de nem termel nyereséget?” címmel.
 

 
   
PARLAMENT
Veszélyben a magyar gázellátás?
Herényi Károly, független képviselő, november 7-én interpellálta a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert: „Kinek az érdeke?” címmel azt kérdezte: „Mit tesz a kormány, hogy a magyar gázpiac biztonságos ellátása ne kerüljön veszélybe?”.
 

 
   
PARLAMENT
Szakmai követelmények – háttérben
A közoktatási törvény módosításáról szóló javaslat általános vitájában szólalt fel november 2-án Pósán László. A Fidesz debreceni képviselője kitért arra, hogy „amíg normatív finanszírozás működik, és a felsőoktatási intézmények abban érdekeltek, hogy minél több hallgatót benntartsanak a rendszerben, mindaddig komoly szakmai követelményeket nehéz lesz érvényesíteni.” 

 
   
PARLAMENT
Mit ér a hároméves alapképzés?
A felsőoktatási törvény módosításáról szóló javaslat általános vitájában szólalt fel november 2-án Pósán László. A Fidesz debreceni képviselője elmondta: „nem tudjuk megmondani a hallgatóknak, hogy aki egy hároméves alapképzést elvégez, azt a végzettséget bizonyító okirat milyen szakképesítésre jogosítja fel.” 

 
DEOL > Politika > Parlament
  Elmaradt kötbér és határidőcsúszás
 
D. Á. | 2010. február 03., 09:37
 
Csontos János, az MSZP képviselője, november 9-én azonnali kérdést tett fel a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszternek: „Haverok zsebébe csúszott a pénz a püspökladányi gyűjtőút-beruházásból?” címmel. Varju László államtitkár válaszában kifejtette: „a vonatkozó dokumentumokat a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnak átadtuk, és ennek megfelelően az eljárás megkezdődött.”
 
CSONTOS JÁNOS (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Hivatali visszaélés, hűtlen és hanyag kezelés gyanúja miatt 2009. október 15-én feljelentést tettem a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségen ismeretlen tettes ellen. Közben tájékoztattak, hogy a nyomozást el is rendelték. A feljelentés tárgya a püspökladányi gyűjtőút-beruházás, amely az Európai Unió és a magyar kormány 418 millió forintos állami támogatásával valósul meg. Több esetben felmerült a gyanú, hogy a kivitelező és annak alvállalkozói, valamint az önkormányzat tisztségviselői nem a város lakóinak érdekeit tartották legelőbbre valónak a beruházás megvalósítása során. Több mint 6 milliárd forint kötbérről mondott le ugyanis Püspökladány fideszes polgármestere, annak ellenére, hogy a gyűjtőút megépítésére az eredeti 51 nap helyett több mint 160 nap alatt volt csak képes a kivitelező.
 
A beruházó önkormányzat és a kivitelező Püspökladány 2008 konzorcium között 2009. február 6-án létrejött kivitelezési szerződésben a kivitelező 51 naptári napra vállalta a gyűjtőút építési munkáinak befejezését. Az 51 napos határidő 2009. április 15-én lejárt, de már április 1-jén 130 százalékkal növelve plusz 66 napos határidő-módosítást kért az önkormányzat a tkom-kábelhálózat tervezésének és kiváltásának elhúzódása miatt. Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség áprilisban felvett helyszíni jegyzőkönyvében észrevételezi, hogy a nem érintett utcákon is határidő-módosításokat tapasztaltak. 2009. június 20-a lett az új határidő, amelynek lejárta előtt vis maiort jelentett be az önkormányzat, arra hivatkozva, hogy a Szent László utcában felbukkant egy koporsónak tűnő tárgy, ezért újabb 60 napos határidő-módosítást kért az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségtől. Azóta tudjuk, hogy a koporsóban a trójai faló volt, ugyanis a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a következőkről tájékoztatott kérdésemre: az eltelt időszak alatt örökségvédelmi kérdés nem merült fel a püspökladányi önkormányzati beruházás során. A határidő-módosítások indokairól a polgármester sem soros, sem rendkívüli testületi ülésen nem számolt be, a testület ezekről határozatot nem hozott, ezzel szerintem mulasztásos törvénysértést követett el.
 
Kérdezem államtitkár úrtól, hogy a vizsgálatnak – amelyet ugyan elrendeltek – van-e valamilyen eredménye.
 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönöm a kérdését. Kérem, hogy a két perchez ragaszkodjunk. Államtitkár úr, öné a szó.
 
VARJU LÁSZLÓ nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Mint ahogy említettem az előző napirendnél – és köszönve a figyelemfelhívását –, minden egyes bejelentést kivizsgálunk. Ennek megfelelően az eddig megismert tények alapján az észak-alföldi operatív program közlekedésfejlesztési programjának keretében 2008. július 23-án Püspökladány város önkormányzata 396 millió 180 ezer forintot nyert gyűjtőút fejlesztésére. Az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával megvalósuló projektre a támogatási szerződést 2008. szeptember 15-én megkötötték, a szerződésben foglalt 444 millió forintot meghaladó összköltséggel. A 396 millió forint elnyert forrásból eddig 184,5 millió forint került kifizetésre a kedvezményezett, azaz a püspökladányi önkormányzat részére.
 
A pályázatban megjelölt utcák burkolatának felújítása, megerősítése, szélesítése, valamint a hozzá kapcsolódó csapadékvíz-elvezető csatornák szintezése, burkolása, felújítása, továbbá az érintett utak mellett két darab körforgalom kialakítása is alapvetően megvalósult. Összesen 3715 méter hosszúságú útszakasz fejlesztésével végeztek, amely műszaki átadás-átvételére ez év augusztus 28-án került sor, a közeledők tehát már igénybe vehették az utat.
 
Azonban a projekt műszaki tartalmát a megvalósítást illetően, továbbá a közbeszerzési eljárás egyes pontjai tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által üzemeltetett anti-lop.hu portálra bejelentés érkezett, és az NFÜ-n kívül álló kérdéseket vetett fel. Mindezekre tekintettel a vonatkozó dokumentumokat a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnak átadtuk, és ennek megfelelően az eljárás megkezdődött.
Köszönöm szépen a figyelmét.
 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Viszontválaszra megadom a lehetőséget a képviselő úrnak.
 
CSONTOS JÁNOS (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Én a sárréti kistérség országgyűlési képviselője vagyok, és püspökladányi állampolgároktól kaptam több bejelentést. Alapos a gyanú, hogy a beruházás kiviteli tervei sem készültek el a kivitelezői pályázat eredményhirdetéséig. Tehát a nyertes kivitelező úgy adta be ajánlatát, hogy garanciákat kapott a határidő kitolására és arra, hogy az önkormányzat nem érvényesíti a kötbérigényt. Különösen aggasztó, hogy a kivitelezői pályázat egyik fontos feltétele: a minimális 0,1 százalékos kötbér százszorosát ajánlotta fel a nyertes, több mint napi 48 millió forintot, amelynek irreális nagysága ellenére kapott olyan magas pontszámot, amellyel megnyerte a kivitelezés jogát. Csak jelzem, ha ezt a napi 48 millió forintot megszorozzuk a csúszás napjaival, akkor 130-szor 48 millió forintot kellene az önkormányzatnak kötbér címén behajtania, és ez 6 milliárd forint körül van.
Azt gondolom, ha egy önkormányzat a jó gazda gondosságával épít, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek is meg kell vizsgálnia a jó gazda gondosságával, hogy hova fordítják az önkormányzatok, a beruházók a kivitelezésre kapott pályázati forrásokat.
Remélem, ez a vizsgálat majd eredményes lesz, és remélem, hogy Püspökladány lakói megtudják, hogyan is folyt ez az építkezés.
 
Köszönöm szépen.
 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérem képviselőtársaimat, a két perc az két perc, az egy perc az egy perc. Államtitkár úr, viszontválasz illeti meg önt.
 
VARJU LÁSZLÓ nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. A projekt által érintett útszakaszok átadása azonban – ahogy a képviselő úr is felhívta a figyelmet, és mások is felhívták erre a figyelmet – nem jelenti automatikusan a projekt pénzügyi zárását, arra kizárólag a vizsgálatokat követően kerülhet sor csakúgy, mint ahogy a képviselő úr által említett folyamatok szabályosságának vagy szabálytalanságának a megállapítására. Így – mint ahogy említettem – a kifizetett 184,5 millió forinton felül még jelentős tartalékunk van arra, hogy egyébként mindezt felülvizsgáljuk.
 
Mindemellett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által feltárt, s a hatáskörébe tartozó gyanúra vonatkozóan a szabálytalansági eljárást elindította, ezt kezdeményeztük, és a regionális fejlesztési programok irányító hatóságánál mindez meg is valósult. Az eljárások jelenleg folyamatban vannak, a lezárásig kérem mindenki megtisztelő türelmét.
 
Köszönöm szépen.
 
Kapcsolódó linkek:


 
 
 
 
 A cikk nyomtatása   |   A cikk küldése E-mailben

 

| << Vissza a főoldalra | << Vissza a rovatoldalra |
 
 
| Impresszum | Médiaajánlat |

Az oldal generálása 0,013963937759399 másodpercig tartott.