Politika Sport Életmód Gyerek
Vélemény Vas Választás Archívum
   
KÖNYV, FOLYÓIRAT
Bohém bohóságok
 
Van egy képünk a csehekről, akik ülnek a kocsmában, sört isznak, és szerelmesek az életbe. ©vejk szülőatyja, Jaroslav Haąek írásaival ehhez még hozzá is tesz: harsány humort, ami A szerencsétlen rendőrfőnök című kötetben olvasható elbeszéléseit jellemzi.
 

 
   
GASZTRONÓMIA
Nem csak szakácsoknak
 
Sokan panaszkodnak a szakmát mesteri szinten művelők között arra, hogy a szakácsképzés rendkívül alacsony színvonalon folyik. Ezt a hiányt enyhíti a Szakácsok könyve című kiadvány, mely azonban nem csupán a szakácskodást hivatásszerűen űzőket szólítja meg.
 

 
   
KÖNYV, FOLYÓIRAT
Napsütés és árnyék Terézanyuval
 
Író-olvasótalálkozók alkalmával általában a meghívott életéről, munkásságáról, vagy az írásművészet által kiváltott érzésekről esik szó. A népszerű Rácz Zsuzsa debreceni látogatásakor azonban az írói hivatás árnyoldalai is megvilágosodtak…
 

 
   
KÖNYV, FOLYÓIRAT
Nyitnikék
 
Sorsfordítás, nyitottság, lelkesedés – ezek az új, Crossroad életvilág magazin hívószavai. Aikido itthon, barátság a tajgán, hűvös szinglisors és a másnapi borízű élmény – világjártakkal pillantunk a tavaszi lapszámban a kulisszák mögé.
 

 
   
KÖNYV, FOLYÓIRAT
Lemezlovaglás
 
Tekinthetjük a véletlen művének, de direkt marketingfogásnak is, hogy politikai rendszerünket vizsgálgatja különböző aspektusokból a 3+1 lemezben gondolkodó Bëlga. Az áprilisi WAN2 címlapfigurái nem csak e tekintetben hagyják bizonytalanságban az olvasót.
 

 
   
KÖNYV, FOLYÓIRAT
Múzeumi mustra
 
A belváros szívében már 1930-ban megnyitotta kapuit a Déri Múzeum, kutatók sora gyarapítja az állományt, számlálva a világ kincseit. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve a szakmai hűségről mesél. A legújabb kötet bemutatja a múzeum minden szegletét.
 

 
   
KÖNYV, FOLYÓIRAT
Napló a költészetről
 
A költészet értelméről, hasznáról tulajdonképpen azóta vitatkoznak, mióta az irodalom megjelent az emberi kultúra színterén. Filip Tamás a Magyar Napló áprilisi számának első oldalán a költészet megkérdőjelezhetetlen jelentősége mellett érvel.  

 
   
KÖNYV, FOLYÓIRAT
Mindent vagy semmit
 
Esélyegyenlőség, azonos bánásmód és elbírálás. A szociológus, politikus Lévai Katalin új regénye, Hírnév – Új élet kezdődik címmel immár azt a világot mutatja be, ahol mi nők is sikeresek és elismertek lehetünk. De vajon elég erősek vagyunk?
 

 
   
KÖNYV, FOLYÓIRAT
Mitikus lények meséje
 
Két különös lényről, Irijámról, a halkirálynőről és Jonibéről, a madárkirályról szól A herceg álma című kötet szerzőjének új verses meséje. Schein Gábor mítoszok világát idéző történetében e két teremtő hatalommal bíró lény egymásra talál és nászt ül.
 

 
   
KÖNYV, FOLYÓIRAT
Bús-novellák, elégedett olvasók
 
A magyar kultúra napjához kötődő debreceni ünnepségsorozat záró rendezvényét, melynek vendége Bús Anikó író volt, a Méliusz-központ tartotta meg. Bebizonyosodott, hogy kultúránk színvonalának növekedésében elodázhatatlan szerepe van irodalmunknak.
 

 
DEOL > Kultúra > Könyv, folyóirat
  Hányszor sír Nemecsek?
 
(morsus) | 2005. augusztus 23., 15:56
 
Vekerdy Tamás évtizedek óta foglalkozik a szabad személyiség kimunkálását előtérbe helyező reform és alternatív iskolák eszmeiségével, gyakorlati kérdéseivel. Maga is aktív szerepet vállalt az első kelet-európai Waldorf iskola, a solymári létrejötténél. A Másféle iskolák anyaga a neves gyermekpszichológus Waldorf pedagógiáról írt, leginkább aktualitásokhoz – évnyitók, kongresszusok, pályázatok – kapcsolódó írásaiból tallóz. Példák, érvek sokaságát tartalmazza arról, miként lehet jó, vagy szerényebben fogalmazva: legkevésbé ártalmas egy iskola.
 
Jól emlékszem a szerző egyik évekkel ezelőtti történetére saját, illetve családi tapasztalatáról, melyet egy interjúban osztott meg a hallgatósággal. Kislánya lelkesen falta A Pál utcai fiúk sorait, majd mikor ötödik osztályban került, kiderült, hogy a könyvespolcon talált kötet kötelező olvasmány, lelkesen árulta el, hogy ismeri a történetet. „Akkor biztos azt is tudod, hányszor sírt a könyvben Nemecsek?!” – tette fel tanítványának a vallomás hitelességét alátámasztani vélt kérdést a tanár. Csoda-e, hogy kevesen múlt, hogy nemcsak a grund hőseinek történetétől, hanem kis híján az olvasástól magától is elment a kedve a lelkes kislánynak. A tanulságos mese különféle változatokban bizonyára ismerős a magyar családokban, hiszen tragikomikus módon árulkodik a magyar iskolarendszer fonákságairól. Nem véletlen, hogy Vekerdy Tamás vizsgálódásai során a Waldorf-módszer atyja, Rudolf Steiner módszerében épp azt találta az egyik legvonzóbb „tételnek”, hogy a Waldorf a Können (németül: tudni valamit jelent, a képesség értelmében) és nem a Wissen (szóbeli, intellektuális tudás) iskolája akar lenni. A pszichológus írásaiban, előadásaiban évtizedek óta hangsúlyozza a kompetencia-alapú képzés fontosságát. Legfőképp azért, hogy ne fáradt, iskolaunt nebulók töltsék meg a padokat, akkora tananyag elsajátításának a követelményével, amelynek a kimutatások szerint 75%-át öt év alatt az eminens is garantáltan elfelejti, nem beszélve arról, hogy a hagyományos iskolákban elért tanulói siker sajnálatos módon nem korrelál az életben való beválással. Ez utóbbiban ugyanis – hivatkozik Vekerdy a felmérésekre – a tanult információknak csupán 18%-nyi jelentősége van, a maradék 82%-ot másfajta készségekkel tudjuk megtanulni. Nem az értelmi, hanem a korlátlanul fejleszthető érzelmi intelligenciával. Épp ezért a hagyományos iskolák verbális tananyagot szaporító módszerével szemben Steiner a közismereti tárgyakkal egyenlő arányú szerepet szán a művészetek és a kézműves tárgyak oktatásának, melyek iskolás korban a leginkább alkalmasak az érzelmi intelligencia élményszerű fejlesztésére.
 
A szerző szerint a kompetencia-alapú képzés igyekszik megismerni a gyereket antropológiai-, élettani-, pszichológiai-, élettani-, etnikai- és egyéb szempontok szerint, s testi-lelki-szellemi tulajdonságaihoz, szükségleteihez igazítani a metodikát, didaktikát. Vegyünk a könyvből egy érdekes példát, az írás-olvasás elsajátításának steineri módszerét! Mivel kutatások bizonyítják, hogy a 6-7 éves gyerek mozgásában él, vagyis azt teszi magáévá, amit lemozog, a Waldorf diák először a festés-epochán (magyarázat a későbbiekben) szétfolyósan festi az egyenest és a görbét, formarajz-epochán kilengeti, később kijárja, kikígyózza az előcsarnokban, vagyis testébe vezeti le a formát, s csak ezt követően ír sima lapú füzetbe méhviasz krétájával, (azért azzal, mert anatómiailag még nem érett a keze a ceruzára). Csak mindezek után mondja el a tanár, hogy arról a hangról van szó, amelyet a fű szó elején hall. Saját írásán keresztül tanul meg olvasni a gyerek, s nem az absztrakt betűformát ismeri meg, hogy aztán le is írja. Mint oly sok esetben, az út itt is fordított.
 
Vekerdy – mint egyéb tárgyú írásaiban is oly sokszor visszatér rá – a Waldorf-módszer egyik legvonzóbb észrevételeként emlegeti, hogy a fejlődés alapjának az érzelmi biztonságot tekinti. Családban, iskolában egyaránt. Rudolf Steiner szerint nem válik autonóm, szabad lénnyé az, akinek hetedik életévéig nem volt jó, utánozható mintája, s akinek 7 és 14 éves kora között nem volt olyan autoritás, tekintély a közelében, akire felnézhetett volna. Ezért ezekben az iskolákban, ezen időszakban az osztálytanító végigkíséri a nebulók útját, persze az oktatásba fokozatosan bekapcsolódó szaktanárokkal együtt. (A nap mindig a személyes történések, élmények megbeszélésével indul).
 
A Waldorf – de egyéb alternatívák is – a gyermeki individualitást akarják kibontakoztatni, mert meggyőződésük, hogy csak az individualista társadalmak hoznak létre valódi közösséget. Ha tetszik, ez hoz nagyobb hasznot a gyereknek és a társadalomnak egyaránt. Heterogén osztályokat alakítanak ki. Nincs szétválogatás, hogy a matematikában jeleskedő diák, aki képtelen bármit kifaragni, lássa a zseniális kézügyességgel rendelkező, ámde a matematikában gyengén teljesítő társát. Ennek – állítják a módszer hívei – nemcsak az önértékelés és önismeret, hanem a másik értékelése és a szociabilitás kialakulása szempontjából is jelentősége van. Arra kíváncsi ez az iskola – jegyzi meg a szerző –, hogy a diák mit tud és nem arra, amit nem. Talán nem meglepő, hogy nincs osztályozás és feleltetés, legalábbis az általunk ismert formában, mert az szorongást kelt, gátolja a teljesítményt. A bizonyítvány is szöveges, mint az angolszász államokban. Az értékelést először rajzolja, majd írja a tanár a gyerek füzetébe.
 
A Waldorf iskolákban ismeretlen a karácsonyra írni-olvasni tudni hajsza is. 2-3 év alatt sajátítják el az értő olvasást az epochális (görögül korszakos) oktatás keretében. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeknek nem óránként változó tanrendjük van, hanem tömbösített. Három vagy négy héten keresztül a főoktatásban – minimum két óra – csak anyanyelvoktatás zajlik. Utána más epocha következik.
 
Vekerdy cáfolja, hogy a Waldorf Steiner ismeretelméleti módszerét és az antropozófiát akarja közvetíteni, hogy voltaképp világnézeti iskola, mely antropozófusokat nevel. Ugyanis minden felekezet a saját felekezetének hittanát tanulja, a felekezeten kívüliek pedig ökumenikusnak mondható keresztény hitoktatást.
 
Mivel a kötet 17 év írásaiból, előadásaiból, interjúiból szelektál, törvényszerű – így nem lehet szerkesztésbeli hibaként felróni –, hogy egyes tudnivalók többször is ismétlődnek. Az első három év vázlatos áttekintése, „tanterve” részletes tájékoztatást nyújt a Wissenből a Könnenbe való átmenet alakulásáról. Érvekkel támasztja alá – miközben elismeri, hogy Steiner elméletét nem tartja az egyedül üdvözítő útnak – miért érhetnek el kiváló eredményeket a világban működő közel ezer Waldorf iskola tanulói. A szerző átfogó képet nyújt olvasóinak az alternativitás általa választott formájáról. Nem csupán az iskolaválasztás dilemmáival szembesülő, hanem a leendő szülőknek, és az érdeklődőknek is hasznos olvasmány.
 
(Vekerdy Tamás: Másféle iskolák (Talán: a Waldorf ?) Saxum Kiadó Bt., 2005)


 
 
Értékelje a cikket 1-től 5-ig:
A cikk osztályzata az eddigi szavazatok alapján:
4.85
 
 
 A cikk nyomtatása   |   A cikk küldése E-mailben

 

| << Vissza a főoldalra | << Vissza a rovatoldalra |
 
 
| Impresszum | Médiaajánlat |

Az oldal generálása 0,018781185150146 másodpercig tartott.